Projects

AKTIVA SH.P.K – Vushtrri, GRACË

Kapaciteti Instalues: 22 kWp
Lokacioni: GRACË/Vushtrri
Shërbimet e ofruara: Furnizim dhe Montim

Përshkrimi i projektit: Furnizimi si dhe instalimi i sistemi solar fotovoltaik me kapacitet 22 kWp në Objektin e AKTIVE-s në Vushtrri. Furnzimi dhe Montimi i paneleve solare fotovoltaike, montimi i invertorëve solar, lidhja e kabllove si dhe kompletimi i kuadrove të mbrojtjes. Ky sistem pritet që të prodhojë rreth 26,400 kWh në vit. Energjia e prodhuar do të përdoret për ulje të shpenzimeve deri në 50% të konsumit të përgjithshëm të objektit.

IADK – Vushtrri

Kapaciteti Instalues: 10.65 kWp
Lokacioni: Prishtinë
Shërbimet e ofruara: Furnizim dhe Montim

Përshkrimi i projektit: Furnizimi si dhe instalimi i sistemi solar fotovoltaik me kapacitet 10.65 kWp në objekt in e IADK-së në Vushtrri. Furnizimi dhe Montimi i paneleve solare fotovoltaike, montimi i invertorëve solar, lidhja e kabllove si dhe kompletimi i kuadrove të mbrojtjes. Ky sistem pritet që të prodhojë rreth 12,650 kWh në vit. Energjia e prodhuar do të përdoret për ulje të shpenzimeve deri në 65% të konsumit të përgjithshëm të objektit.

Jysk – Prishtinë

Kapaciteti Instalues: 100 kWp
Lokacioni: Prishtinë
Shërbimet e ofruara: Projektim dhe Montim

Përshkrimi i projektit:

Projektimi si dhe instalimi i sistemi solar fotovoltaik me kapacitet 100 kWp në objektin qendror të Jyskut në Prishtinë. Montimi i paneleve solare fotovoltaike, montimi i invertorëve solar, lidhja e kabllove si dhe kompletimi i kuadrove të mbrojtjes. Ky sistem pritet që të prodhojë rreth 130,000 kWh në vit. Energjia e prodhuar do të përdoret për ulje të shpenzimeve deri në 70% të konsumit të përgjithshëm të objektit.

Go Along With Nature

Kapaciteti Instalues: 27 kWp
Lokacioni: SKENDERAJ
Shërbimet e ofruara: Furnizim dhe Montim

Përshkrimi i projektit: Furnizimi si dhe instalimi i sistemi solar fotovoltaik me kapacitet 27 kWp në Objektin e AgroBorës në Skenderaj. Furnzimi dhe Montimi i paneleve solare fotovoltaike, montimi i invertorëve solar, lidhja e kabllove si dhe kompletimi i kuadrove të mbrojtjes. Ky sistem pritet që të prodhojë rreth 32,400 kWh në vit. Energjia e prodhuar do të përdoret për ulje të shpenzimeve deri në 60% të konsumit të përgjithshëm të objektit.

UNMIK – Mitrovicë

Kapaciteti Instalues: 61.5 kWp
Lokacioni: Mitrovicë
Shërbimet e ofruara: Furnizim dhe Montim

Përshkrimi i projektit: Furnizimi si dhe instalimi i sistemi solar fotovoltaik me kapacitet 61.5 kWp në objekin e UNMIKU-t në Mitrovicë. Ky është projekti i parë i llojit CARPORT të realizuar në Kosovë me funksion të dyfishtë: Parking për vetura si dhe gjenerim të energjisë elektrike nga panelet solare të vendosura në konstruksionin e veçant. Montimi i paneleve solare fotovoltaike, montimi i invertorëve solar, lidhja e kabllove si dhe kompletimi i kuadrove të mbrojtjes. Ky sistem pritet që të prodhojë rreth 83,025 kWh në vit. Energjia e prodhuar do të përdoret për ulje të shpenzimeve deri në 70% të konsumit të përgjithshëm të objektit.

DONER KOSOVA – Drenas, Arllat

Kapaciteti Instalues: 54 kWp
Lokacioni: Drenas/Arllat
Shërbimet e ofruara: Furnizim dhe Montim

Përshkrimi i projektit: Furnizimi si dhe instalimi i sistemi solar fotovoltaik me kapacitet 54 kWp në fabrikën e Donerit në Drenas. Furnzimi dhe Montimi i paneleve solare fotovoltaike, montimi i invertorëve solar, lidhja e kabllove si dhe kompletimi i kuadrove të mbrojtjes. Ky sistem pritet që të prodhojë rreth 67,500 kWh në vit. Energjia e prodhuar do të përdoret për ulje të shpenzimeve deri në 70% të konsumit të përgjithshëm të objektit.

N.P – Prishtinë

Kapaciteti Instalues: 17.5kWp
Lokacioni: Prishtinë
Shërbimet e ofruara: Furnizim dhe Montim

Përshkrimi i projektit: Furnizimi si dhe instalimi i sistemi solar fotovoltaik me kapacitet 17.5 kWp në Objektin e N.P, Prishtinë. Furnizimi dhe Montimi i paneleve solare fotovoltaike, montimi i invertorëve solar, lidhja e kabllove si dhe kompletimi i kuadrove të mbrojtjes. Ky sistem pritet që të prodhojë rreth 21,000 kWh në vit. Energjia e prodhuar do të përdoret për ulje të shpenzimeve deri në 85% të konsumit të përgjithshëm të objektit.

EUROLONA – Miradi e Epërme


Kapaciteti Instalues: 16 kWp
Lokacioni: Prishtinë
Shërbimet e ofruara: Furnizim dhe Montim

Përshkrimi i projektit: Furnizimi si dhe instalimi i sistemi solar fotovoltaik me kapacitet 16 kWp në objektin e Eurolonës në Miradi të Epërme. Furnizimi dhe Montimi i paneleve solare fotovoltaike, montimi i invertorëve solar, lidhja e kabllove si dhe kompletimi i kuadrove të mbrojtjes. Ky sistem pritet që të prodhojë rreth 19,000 kWh në vit. Energjia e prodhuar do të përdoret për ulje të shpenzimeve deri në 50% të konsumit të përgjithshëm të objektit.

AGROVINI – Vushtrri

Kapaciteti Instalues: 10 kWp
Lokacioni: Prishtinë
Shërbimet e ofruara: Furnizim dhe Montim

Përshkrimi i projektit: Furnizimi si dhe instalimi i sistemi solar fotovoltaik me kapacitet 10 kWp në objektin e Agrovinit në Vushtrri. Furnizimi dhe Montimi i paneleve solare fotovoltaike, montimi i invertorëve solar, lidhja e kabllove si dhe kompletimi i kuadrove të mbrojtjes. Ky sistem pritet që të prodhojë rreth 12,000 kWh në vit. Energjia e prodhuar do të përdoret për ulje të shpenzimeve deri në 85% të konsumit të përgjithshëm të objektit.

Jysk – Prishtinë

Kapaciteti Instalues: 100 kWp
Lokacioni: Prishtinë
Shërbimet e ofruara: Projektim dhe Montim

Përshkrimi i projektit:

Projektimi si dhe instalimi i sistemi solar fotovoltaik me kapacitet 100 kWp në objektin qendror të Jyskut në Prishtinë. Montimi i paneleve solare fotovoltaike, montimi i invertorëve solar, lidhja e kabllove si dhe kompletimi i kuadrove të mbrojtjes. Ky sistem pritet që të prodhojë rreth 130,000 kWh në vit. Energjia e prodhuar do të përdoret për ulje të shpenzimeve deri në 70% të konsumit të përgjithshëm të objektit.

Jysk – Gjilan

Kapaciteti Instalues: 96 kWp
Lokacioni: Sllatinë
Shërbimet e ofruara: Projektim dhe Montim

Përshkrimi i projektit: Projektimi si dhe instalimi i sistemi solar fotovoltaik me kapacitet 96 kWp në objekin e JYSK në Gjilan. Montimi i paneleve solare fotovoltaike, montimi i invertorëve solar, lidhja e kabllove si dhe kompletimi i kuadrove të mbrojtjes. Ky sistem pritet që të prodhojë rreth 120,000 kWh në vit. Energjia e prodhuar do të përdoret për ulje të shpenzimeve deri në 70% të konsumit të përgjithshëm të objektit.

Brighten your day with one solar panel at a time